MAGIS TK AKNE 1 ÖSTERAS
15
Det var i Österäs en marsmiddag âr 1596 . Dagen förut hade det varit tö och dagsmedjan hade smält snön . Den kälfrusna marken lyste ödslig i ljuset under en järngrä himmel . En snâl nordan piskade genom de folktomma gatorna i den fattigdomens ort med skyggt hopkrupna trähus , som Österäs blifvit efter alla vâdeldarna och omhvälf - ningarna vid seklets början . En enda pâlbrygga vid Mälaren var kvar af den gamia hamnen med sitt hansekontor och sina skepp ända frân Spanien . Raserade voro alla praktbyggnader och gillehus , munkklostren och örtagärdarna , i hvilka bergamotter och Bon - Chrétiener trifts . Ensamt S : t Eskils dom - kyrka behärskade ännu Staden frân domkyrko - berget , orubbad och slor med sina mäktiga torn och sträfvor , och heia platsen där uppe , omgärdad af tegelmuren med de tre hvälfda portarna , S : t Lars , S : t Pers och S : t Pâwels , talade orn en för - gângen tid och dess välständ . Eljes hade den forna gyllene handels - och sjöstaden blifvit en karg handt - verkarstad , där man var belâten , när man fick frysa och svälta i fred .
Tvâ unga flickor giugo tätt tryckta intill hvar - andra uppför den smala gränd , som ledde tili den nu alldeles oprydda , blott i smyg besökta S : t Eskils källa .
»Märta , » sade den äldsta af dem , en läng skratt - lysten , brun tös i hufva af räfskinn , »tänker du verk - ligen offra i S : t Eskils källa ? Vet du icke att det är förbjudet ? »
»Nog vet jag det , » svarade den yngre , hvilkens blida ansikte var stelt af spanning och ângest under det bla hufvudklädet . »Men min döda moder offrade

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.