14
MAGISTRARNE I ÔSTERÂS
förut . Som alla lefvande brunnar fanns den , där all klarhet och vederkvickelse funnits af evighet , i Guds Visdom .
Sapientia Dei . Laurentius , inskärp det ordet . Det är namnet pâ den enda brud , som gör män - niskan lycklig . Hvart jordiskt begär är eldglödet i handen , som bränner mer ju längre det ligger . Förklädd bitterhet är kreaturens vällust , och döds - - ângestens hâliga ögon stirra genom fastlagsmasken . Men söker du vägen tili Guds Visdom och vili ensamt älska henne , sârar dig tistein i början , men pâ sistone finner du frid .
Letar du nätter och dar Guds Visdom , är du snart pâ blomvägen , där sommaren aldrig lyktar . Solvisare och tumstock äro orons och ängslans mätare , men i umgänget med Guds Visdom finns ingen tid och ingen smärta och , förglömmande dig själf , förgäs du som oljedroppen i hafvet i dess allfamn . »
Sä talade klosterläraren och pekade ned mot Eskils källa , som om han i dess evigt föryngrade flöde ville visa bilden af denna Herrens Visdom . Scholaren kände sig rörd af den garnies ord . Men nere i källdjupet künde han intet annat se an speg - lingen af världen där uppe . Ocksâ där nere tyckte han att Österäs brusade med sina människor och instrument , och svagt men hörbart förnam han ur djupet klangen af silfverbjällrorna i den mörka kvinnans kjortelvâd .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.