MAGISTRARNE 1 ÖSTERAS
141
och deras tankar och bekymmer blefvo borta och drunknade i sorlet frân alla dessa bullrande och stojande ungdomar . Lärarna reste sig och gingo mellan lederna och klasserna . De började hos de högsta gymnasisterna , som nästan hade svârt att bemantla den vänliga och nedlâtande öfverlägsenhet , de kände mot sina lärare , betraktande dem sâsom föräldrade original , med hvilkas egenheter man fick hafva fördrag , och slutade hos smâttingarna , för hvilka denna sorts samvaro med magistrarna i en trädgärd och utan nâgon sorts etikett var underlig och spännande , som att komma bakom kulisserna pâ en teater . Rektor Frank hälsade alla välkomna , och sedan gick det löst öfver vâfflorna och majölet vid de lânga borden . Gräshoppsvärmarna i / Egypti land skötte icke sin af försynen bestämda uppgift bättre än alla dessa lössluppna skolgossar . Och sedan man ätit och druckit märg i benen , upp - stämde sângarna alla de gamia vârsânger , som deras äldre broder och kamrater samtidigt sjöngo pâ slotts - backen i Uppsala utanför den röda Vasaborgen med de skimrande rutorna .
Nu steg aftonstjärnan mild och strâlande pä den blä himmeln och lyste rakt öfver takryttaren pä S : t Eskils kyrka . En blä , stilla kväll läg öfver österäs gator med alla de öppna fönstren och grâ - nade och unga hjässor pâ förstusvalarna . Mälaren lâg blankblâ och skvalpade gungande mot strän - derna , i hvilkas sälgdungar hängena lyste lätta och gulfransade . Men uppe i backarna och pâ höjderna hade gamia grâ björkar och manga granar fâtt nya skott — och sâgo halft trotta och ledsna ut

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.