140
MAGISTRARNE I ÖSTERAS
som just gick förbi och gjorde en liten min med munnen ât honom ur sin hvita kráka . Balen och vär - vädret läto Erland redan känna Österässommarens varma , stilla fridfullhet . Han künde redan se sig sitta pâ ett gungbräde med Karin tätt tryckt intill sig , dold för heia världen af hlommande guldregn och syrén . .
»Här finns mycket , » upprepade han .
»Ja , tili och med Parcer , » sade plötsligt den ordkarge Ciylling hânfullt och pekade pâ nâgra gamia fattighusgummor , som gingo och krattade och räfsade pâ en gräsplan vid kyrkan . De voro klädda i dunkla hucklen och slitna mullgrâ kjolar , och deras vissna , hârda ansikten lyste i det klara kvällsljuset , dar de i trekant stodo och samlade de vissna löfven frân i fjol .
Erland ryste till , men i detsamma störtade Franks flickor , rodnande af ifver , tili veranden .
»Nu komma gossarna , » ropade de .
Redan hördes ocksâ sängen och stegen af marscherande , lätt trampande ungdomsregementen . Sorlet af stämmor närmade sig nedför domkyrko - berget . Med skolstandaret i spetsen , pâ hvilket S : t Eskil stod broderad pâ hvitt siden med löjliga , him - melsblâ ögon , böljade nu heia skolan in genom den höga , öppna järngrinden . Pâ ett ögonblick blef trädgärden alldeles svart af . pojkar af alla âldrar och slag , frân de förlästa studentkandidaterna med sin fula hy och sina oroliga , skygga ögon , ner tili de smâ kortbyxpojkarna med de klara blickarna , hoppande som smâ kid bland buskarna . Det var inemot tvâ hundra gossar , och de gamia människorna

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.