MAGI STRARNE I ÖSTERAS 
135 
köret bakom predikstolen steg heia vâren in med sin solluft och sin blä himmel och bildade en bakgrund af ljus och klarhet ât Franks öppna , skarp - skurna ansikte . Vinden slog de âldrade lindarnas grenar mot kyrkfönstren . Svarta svärmar af flytt - fâglar , som just kommo tillbaka till sina hem i Österäs , flögo förbi , medan Frank talade om det bortgângna barnet . Blomhöljd stod den lilla kistan i köret , strax bredvid den dar begrafda lilla Vasa - prinsessans sarkofag , pâ hvilken hon läg uthuggen med knäppta smâ händer i sin styfva flickkjortel af guldbrokad . De af gossarna , som hade inbillnings - gâfva och läst historiska berättelser , künde tänka sig att den lille döde Jörgen nu blef hennes sven och lekkamrat . När Frank slutat tala , började orgeln brusa bakom träläktarens vingade ängla - hufvuden , och alla de oberörda gossrösterna sjöngo en ljus , klar psalm om döden . Sä bars kistan ur kyrkan . Processionen slingrade sig genom S : t Lars tegelport nedför domkyrkoberget tili kyrkogârden , medan det brusade vâr i hvar bölja af den blä Mälaren , och de hemvända fâglarna fyllde med kvitter det soliga Österäs . 
Men pâ aftonen voro begrafningen och lille Jörgen glömda , och Staden genljöd af giada steg och belâtna röster . Efter gammalt bruk gick man tili S : t Eskils källa och drack vatten under glam och skämt . Den skrumpna , döfva Lucia vid källan hade füllt bestyr med att hälla i glas pâ glas ur den rostiga skopan . Hon log under den svarta klädesmössan och pjollrade , medan kopparslantarna rullade i hennes bomullsförkläde . Det var borger -
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.