132 
MAGISTRARNE I ÖSTERAS 
En âtrâ i blodet , en nyck i fantasien piskades upp till ett parti pris , som gäckade en själf och värl - den , och denna tyckets halsstarrighet . föreföll par - tema och andra storartad och sublim . Det stor - artade i att af alla färger endast se gredelint ! Det sublima i att kalla ljungblomman ros och uppfatta svalan som pâfâgel ! Kärleken var människornas galaspektakel — det var förlatligt att de sökte göra det mest möjliga däraf . Men i botten var det etiket - ten och toaletterna , som gjorde heia galan . Det märkte man bäst , om man gick med hvardagsklädd . Det sjöngs falskt som vanligt , ljusen flämtade och slocknade som vanligt , och vaktmästarna kommo tili sist med de svarta skynkena — precis som vanligt . 
Kanske blef man lika lycklig med den ena kvin - nan som med den andra ? Ett par kämpade genom himmel och helvete för att »fä hvarandra» — det var kärlekstragediens utvalda — ett annat par växlade fredligt ringar hos juveleraren och gifte sig i den ljufva endräkt , som ligger i ett gemen - samt beslut att endast använda äkta hvitt porslin , och efter ett par ärs äktenskap voro bâda paren sä lika , att en oinvigd künde aflägga ed pâ att de startat frân samma början . Var det i botten icke alltid en kapitulering när en man gifte sig ? De fiesta kam rater , Erland känt , hade sett blyga ut , som öfver nâgot dumt och löjligt , när de anförtrodde honom sin afsikt att träda in i det äkta ständet . Förlofning eller förbindelse — alltid kom förfallo - dagen , dà man mäste göra upp sin gäld . Men , som sagdt , antagligen blef man hvarken sä lycklig
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.