12
MAGISTRARNE I ÖSTERAS
väga landsmän . I hallöppningen till Olofskyrkan svängde S : t Olof , riddarnas helgon , nordens S : t Georg , sitt svärd och trampade trollet med guld - sporrad stöfvel . Vid ingângen till Helgeandshuset välkomnades de sjuka och elända af Heliga Elisabeth med sina tili rosor förvandlade gâfvor , som voro hennes egna kärlekstankar , dà hon räckte läkemedlen och skiftade brödet . Men öfver dem alla , högt uppe pâ domkyrkoberget stod Heiige Eskil pâ midtstenen i katedralporten med biskopsstaf och nyckel och höll uppsikt öfver sin stad .
Pâ björksluttningen utanför Österas lâg ett Franciskanerkloster , ur hvilkets länga trädde en âldrad munk och en ung discipel . Den gamie , som kom frän böntimmen i den dunkla nederkyrkan , klippte med utslitna ögon mot solen , men Scholaren , en yngling med ett ansikte , obestämdt som ett mynt , hvilket ännu ej fâtt prägein , lyste upp , dà han när - made sig stadsbullret . När de gingo genom port - hvalfvet öfver Mälarviken künde lärjungen icke längre uppfatta lärarens ord , ty skrattet af kvinnor frän badstugan stack honom som ett spjut i köttet . De veko uppför en brant gatbacke , där det ännu köpslogs ifrigt vid bodluckorna . Klosterläraren ska - kade trött pâ hufvudet :
»Alltid samma oro för timligheten , samma strid för det förgängliga , samma glömska af det var - aktiga . Heiige Franciskus hade rätt , man skall endast älska fattigdomen . Allt ondt kommer af att människan vili äga . » Den gamie munken var öfver ättio âr och ju äldre han blifvit dess djupare sârade människors äflan lians hjärta . Men yng -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.