124 
MAGI STRARNE I ÖSTERAS 
»Barn , hvad är det att älska en kvinna , som man icke känner och som plötsligt dârat tanken . Tänk dig att du redan druckit och är glad att ställa glaset ifrân dig — tomhet och vämjelse är det enda , som är kvar . Ack , min gosse , finns det nâgot flyktigare , mer bedrägligt , än surret i blodet ? Och den man , som börjar byta kvinnor , han byter , tills han blir hvithârig — och fâr aldrig frid . » 
»Men det är icke bara det . Här är sä tyst , här är sâ trângt . Jag blir kväfd här i Österäs . » 
»Du kan ju resa dà . Vi kunna ju fara samman och pröfva , om man i Cosmopolis är lyckligare än i Österäs . Hvad du är för ett barn , Erland ! Den lilla lycka , som man kan förvärfva i denna usla värld , finner man icke genom att flytta och leta längt borta , men genom att modigt gâ in i stillheten , lära sig älska det , som är nära till hands , genom att växa förtröstansfullt , där man kommit tili . Det är lycka att vakna utan samvetsagg med lugnt hjärta , att alla morgnar mötas af klara ögon , hvilkas ömhet döden först kan släcka , att se blommor växa och bära frukt i egen täppa . Aldrig fâr du ett hem annat än här i huset , där du är född , och hvar du bor i världen , skall du längta efter Mälaren och i sömnen liöra suset af träden kring Eskils källa . » 
»Kanske du har rätt , mor . Kanske jag icke kan resa härifrän . Men jag är sä trött nu . Jag orkar icke höra mer . I alla fall skall jag icke fara i natt . » 
»Du har icke gifvit löfte ? » 
»Nej . Jag kan stanila , jag kan fara , och fara , mir jag vili , »
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.