LTFVETS FIENDER
IT
dessa oräkneliga sinnesrörelser , sent pâ aftonen släckte sitt 1 jus , slog * mörkret hemska ljud af ängslan för hans öra . Halfsofvande och halfvaken drömde han vilda feberdrömmar , som i sin troll - spegel förvredo dagens intryck . De växlade i smâ - saker , dessa drömmar , men künde dock alla âter - föras som till en grundtyp , i hvilken Ottos egen oro pâ ett egendomligt vis förband sig med en af dagens rymningshistorier .
Otto säg sig själf sitta och studerà en af Hesslers artiklar pâ sin egen redaktionsbyrâ . Men bäst han läste , flog tidningen ur hans hand som ett lefvande väsen med tvâ stora , hvita vingar , och gripen af vansinnig ângest kastade Otto sig pâ dörren och kom ner pâ en gata . Det var en oändlig aveny , snötäckt , med flämtande lyktor i hörnen , och barhufvad sprang han som för lifvet , förföljd af stég , som nalkades frân alla hall . Tungt som af regementen trampade de ner för backar , knarrade mot snön och gensköto frân svarta gränder . 1 en allt vildare flykt ilade Otto vidare , förbi an - sikten , soin han sett , han visste icke hvar , och hus , som han varit i , han visste icke när . . . Ändt - ligeri slog han sig fram genom trängseln vid en järnväg och kastade sig handlöst in i en mörk kupé . Sâ vidtog en aldrig lyktande hetsjakt genom okända kontinenter och städer , ned för floder och ut pâ en hafsbukt med hvita gäss , och öfverallt följdes han hack i häl af Hessler och dennes hundra handtlangare . Han bytte tâg . Han kröp ned i en trâng koj pâ en ângare och gick genom en hamngata med ostronskal till ett litet hotellrum med

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.