LU " VETS FIKNDJ£R
sommarkväll sett Soria - Moria slott tindra i afton - rodnaden . Men särskildt älskade hon alla de sagor , genom hvilka drog som ett gäckande eko af naturens egen lustigliet , sädan den , sammanväfd af skräck och spefullhet pâ en gang , lockar och isar oss i löfvens prassel i skogsdjupet , i ett regnväders ret - samma lekfullhet med de fallande dropparna , i kärrets gutturala skratt , när foten sjunker pâ den osäkra tufvan — det är den halft hemska liet , som skapat skogsrâna , myrens irrbloss och furumons huldra .
Midt i ett dylikt äfventyr brukade man störas af jungfrun , som kom in . Med en suck stannade fru Ida midt i en mening — hon visste att nu var denna stilla timme och dess sällsynta stämning af förtrolighet förbi . Det var aftonens post , som kom : bref , tidningar , korrektur och böcker , alla de bullrande fridstörarna utifrân . Hessler sprang upp och kastade sig nervöst öfver sin korrespondens . Frân sin lâga stol vid brasali iakttog hustrun med stigande spanning minspelet i hans ansikte . När han slutligen grep Stockholms - Posten , klack det tili inom henne . Pâ sista âret hade denna tidning blifvit själfva hufvudfienden tili hennes lugn ; där skref ju Otto Imhoff , denna unga galenpanna — hon använde ofrivilligt i sin tankegâng sin mans uttryck — - som slumpen lâtit bo i samma hus som de . Det var henne en daglig orsak till undran , hür demie unge man , som säg sä vek och barnsligt lycklig ut , där han gick med sin fästmös arm i sin , künde vara sâ djupt fördärfvad och hysa sâdana förfärliga âsikter . Hade han nu ocksâ i dag skrifvit nâgra

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.