LI F VETS FIENDER 
9 
af ban eftcr triumfatorns trespann , och om och om med en dödsklockas dofva entonighet upprepa profetiaii , att äfven det gamlas heliga Ilion en gâng skulle falla ? 
En dylik stämning af missmod och vanmakt hade under hela sonimaren gjutit sitt agg i Ottos sjal och i lians sinne lagt frön tili en hei vegetation af sjuka och hetsiga tankar . Han var ingen nykter natur , intet af dessa klarsynta och ihärdiga . liuf - vuden , som dagsstridernas ütslitande möda kräfver , lian var en fanatiker med dennes hänförelse och orättvisa , med dennes själfförbrännande lidelse och dennes lyriska resonans , som omsätta hvarje spörs - mâl till en känslosak , till en lefvande del utaf ens person . Med ett sâdant temperament var Otto af sig själf anlagd för denna sjukliga växling af upp - lietsning och apati , som är en journalistisk yrkes - âkomma — den ena timmen ett öfvermod af trotsiga initiativ och starka planer , en lust att gâ fort , tala högljudt och handla dristigt och i lidelse , den andra en tillintetgörelse af trötthet , dar tanke och vilja verka som sâr och en enda längtan fyller sinnet , längtan efter den vises undangömda Thebain , att fa sia sin klädebonad om sig och med ansiktet mot väggen drömma om den förintelse , livars skugga träder allt närmare ens läger . 
Det var därför med formlig beklämning , som Otto hvar morgon tog afsked af stockholmsgatornas sorglösa sommarlif för att uppe pâ redaktionsbyrân begynna dagens arbete . Där lago de färska tid - ningarna redan och väntade pâ hans skrifbord . Han öppnade dem som man bryter ett oväntadt
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.