66
LIFVETS FIENDER
Äfven hennes iure människa hade ursprung - ligen varit lika skild frân sin omgifning som den yttre . Det râdde mellan henne och Hessler den djupa klyfta mellan dem , som hafva sin odling ärfd genom lânga ätteled , och dem , som förvärfvat den i första hand . Det finnes i dessa gamia familjer , där rikedom och intelligens gätt hand i hand , en egendomlig epikureism , som i det offentliga lifvet yttrar sig som en aldrig svikande förbindlighet och i det privata som ett nästan religiosi svärmeri för allt hvad tillvaron bjuder pâ af fest och skönhet , en epikureism , som liar tviflets allra älskvärdaste smâleende för . dagens dogmer och kannstöperier och en stälsättande ironi för världen och dess brokiga orättfärdighet . Det är denna epikureism , som teori - ernas allvarsmän kalla tanklöshet och frivolitet , utan att förstä , att den är resultatet af en orygglig visshet om världskomediens eviga oförbätterlighet och en stark känsla af den makts närhet , som lâter allt , som är ljuft , förvissna — dödens . Det är pâ grund - valen af detta , som denna epikureism djupt hatar allt rätthafveri , men finner nâgot af evighet i hvarje flyktigt moment af lycka , vinkande oss i ett vinglas eller ett kvinnoöga . . .
Att fru Ida Hessler en gang hört till just en dylik krets af älskvärd flärd och världsklok mun - terhet , föresväfvade henne ännu , trots den langa tid hon lefvat i en rakt motsatt atmosfär . Icke tydligt , men i oklart vemod , som öfver skratt , som hon ej fätt skratta ut , och en lust efter lyx och umgängeslif , som hon ej fätt tillfredsställa , kände hon detta heist de lânga förmiddagarna , dà hon ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.