LIFVETS FIENDER
65
hemma i dessa kalla , stela rum . De liknade alla sin far , voro storväxta , viljestarka och allvarliga som hau , tunga , lidelsefulla lynnen , utan skämt och atan gratie . De beundrade och efterliknade lionom . Men den gammalsvenska konservatism , som impo - nerade i faderns mäktiga , stridsamma natur , föreföll hos dem komisk , som en rustning , hvilken de voro för unga att bära .
Men den , som absolut icke föreföll hemma här , var frun i huset , hur mycket hon än bemödade sig att foga sig efter sin omgifning . Hon , dottern af en gammal , rik - släkt , hvilken mer än ett sekel fort de stora godsägarfamiljernas förfinade existens , hörde tili en annan värld än den man , hon valt , och de barn , hon gifvit lifvet . Redan i sitt yttre var hon sa olik dem soin en kokett liten Tanagra - figur är olik nâgra af groft material tillhuggna män - niskobilder . Hon var liten och spenslig med smala händer pâ tunna handlofvar och smâ fötter med höga vrister . Àldern hade icke nänts störa det sirligt afvägda i heniles gestalt eller beröfva ätbörderna nâgot af deras medfödda behagfullhet . Ehuru hon , kufvad som hon var af allt det tunga och allvarsamma ikring sig , i sin toalett eftersträfvade allt annat än just den färgrika och glädtiga lyx af band och blommor , som ensamt skulle hafva passat henne , künde dock icke alla de mörka tyger och de tunga harklädslar , hon begagnade , förtaga det drag af ungdom , som ännu dröjde i hennes lätta gang , i ögonens leende och i glansen öfver hennes här , där blott en ensam silfverstrimma vittnade , att ägarinnan passerat lifvets middagshöjd .
5 . — Lev er tin , Lifvets fiender .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.