r>4
LJFVETS FIENDER
som pà fattigbesök , när den nâgon enstaka gâng gled in öfver asfalten .
I första vâningen af detta hus bebodde Hessler en läng fil af stora rum , möblerade med en gammal - dags lyx , som icke var utan sin värdighet . Hesslers starka afsmak för allt moderni hade frälsat vâningen fran den allmänna ñutida grosshandlarelegansen och dess blandning af kuriositetsbod och möbelmagasin . Här fanns intet af den moderna uppsjön pâ konst - föremäl och fantasisaker , draperier och portierer . Ej heller stodo soffor och bord i sneda grupper framme pâ golfven , som gällde det att evinnerligen spela franska proverb — allt gaf tvärtom intryck af nâgot kallt och afmätt , spridande en stämning som af ett gammaldags ämbetsmannahems ceremo - niella tyngd . De stora möblerna frân ârhundradets begynnelse med sina raka guldornament och sina stela empireformer stodo med behöriga mellanrum längs väggarna och intogo sina platser med en pondus , som icke ville veta af nâgon rubbning .
För Hessler själf var denna ram den bäst pas - sande . Den stämde samman med allt det tvungna och tillknäppta i hans väsen , med hans oförmäga att slâ sig lös , med den en smula officiosa hâllning , som han bevarade äfven i sitt privatlif . Man be - höfde blott se honom spatsera genom rummen för att förstä , huru väl denna tunga omgifning öfver - ensstämde med hans person , med det bundna allvaret öfver hans ansikte och hans ätbörder , den styfva rytmen i hans steg och det puritanska snittet af hans dräkt . Äfven hans barn — den unge amanu - ensen och de bäda fullvuxna döttrarna — föreföllo

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.