62
LI F VETS FIENDER
a it öfverskrida . Dagligen snörde sig snaran mare kring hans person . Och nu skulle Hessler bo i samma hus som han ! I samma hus , ocli sâlunda ständigt störa alla hans dagar och korsa alla hans vägar . Hädanefter hvarken frist eller andrum . Hessler bodde i samma hus . Tusen gânger skulle de sta ansikte mot ansikte ; han , fienden , skulle plötsligt slâ upp sin dörr , när Otto gick förbi , och när natten kom och det blef riktigt svart i trapporna , hur skulle icke Otto dà med andan i halsen och handen kramp - aktigt vriden om trappräcket lyssna tili stegen , som dofva och hotfulla närmade sig genom de mörka hvalfven . Förgäfves sökte Otto resonera sin tanke sund , säga sig själf att det künde växa upp en farlig sâdd af dessa giftiga frön , som han dagen om pysslade med . Men hans fantasi künde icke koinma ifrân dessa tvängsföreställningar . Som ett system af koncentriska ringar snärjde de hononi nier och mer , beständigt lyktande i en och ¿anima slutpunkt — en bild af Otto själf . Maktlös sag lian sig ligga öfver ett par trappsteg , medan Hesslers ansikte böjde sig allt närmare mot hans . hufvud . Hatet i fiendens ögon brände honom , där han lag blödande utan hjälp , och motständarens skratt klang skadegladt i hans öra .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.