60
LIFVETS FIENDER
intresse för det afhandlade ämnet . Men blicken var heller icke den isande själfviskhetens . Den blott gled undan , liksom gled förbi det närvarande och fixerade osynliga ting i fjärran , redan pâ för - hand upptagen af nästa timmes intressen , af nästa dags planer och omsorger .
Sivers hade nâgra förhällningsorder att gifva och slog sig därför ett ögonblick ned i de tres krets . Vid hans ankörnst rycktes Otto upp ur den känslonihilism , som hela dagen behärskat hononi , och började ifrigt tala om den politiska Situationen . Allt det missmod , som länge och väl glödt inom honom , all hans öfverretning och förbittring slogo plötsligt ut i ljus lâga , och i en ström af lidelsefulla ord hudflängde och brännmärkte han den reaktion , som med ens börjat blâsa öfver landet . Han slutade med att vâldsamt anfalla Hessler , fienden , hvilkens förhatliga bild alltid med hallucinatorisk klarhet tedde sig för hans syn , när talet kom pâ detta tema . Hans röst skälfde , och när han tystnade , kände han sitt hjärta slä med en orolig och vâldsam rytm . Men Sivers satt bredvid och smâlog lugnt ât Ottos hetsighet . Han njöt af att se all denna brännande passion , som han visste sig kunna regera med sin kalla tanke , trots all . dess vâldsamhet , lika säkert som maskinisten blott med en tryckning af sitt finger behärskar en maskin , tusenfaldt starkare än lian själf . . .
»Ja , Hessler borde du nu kunna omvända , sedan ni bo i samma hus , » — sade Sivers med ett kort skratt .
»Samma hus ? »

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.