LIFVETS FIENDER
59
hopp och sina bekymmer och under hvilkens diktatur den frivilligt böjer sina stridiga viljor . Han var ledaren , den blifvande segerherren , i kens hand redan alla trâdar af partiets agitation löpte samman , det synliga eller osynliga drifhjulet for hvarje slag för den goda saken . I hans namn samlades som i en brännpunkt all den eld , soin lâgade öfver hundrades stridslystna och otâliga önskningar . Själf var han ocksâ medveten härom och gick upp i sin ställning som partichef . Heia lifvet gestaltade sig för honom som en strid af tvâ partier , hvilka kämpade om makten , och af värl - dens oändlighet lâg allt dödt och oförstädt för hans öga utom den snäfva terräng , som berördes af denna fejd . Människorna hade i och för sig icke mer intresse för honom än schackpjeser , som först fingo värde , när kampen stod om de - gula och de bruna fälten . Hans tanke , som dagen om rufvade öfver denna jättematch med sina tusen drag , betraktade människosorg och människolycka kallblodigt och abstrakt , som räknemästaren bok - stäfverna och siffrorna i en ekvation , hvilka blott hafva värde som medel att lösa ett problem .
Sivers var en läng , smärt man med nâgot engelskt bâde öfver sitt utseende och sin klädsel . Han hade ett markeradt , glatt ansikte , slätkammadt , svart hâr och korta , svarta whiskers — öfver heia fysionomien lâg nâgot af en anglosaxisk sekt - ledares fasta och beräknande energi . Ögonen voro stora , svarta , med en sällsam , kall blick . För - gäfves letade man i dessa pupiller efter en âter - spegling af ens egen sorg eller glädje eller af

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.