LIFVETS FIENDER
55
praktik . Ocksâ brukade han i mulna stunder tala om att utvandra tili Södra Amerika och heist tili nâgon af denna kontinents barbariska stater , där rnänniskan icke förföljdes af den despotiska euro peiska etiketten . 1 själfva verket hörde Hjort ocksâ till dessa människor , som icke kunna pressa in sig i sällskapslifvet utan att komma pâ tvären mot râdande regier och konvenansbud . Han hörde tili de människor , som signalera misstag , hvilka vilja passera oanmärkta , och utsätta andras felgrepp för en sarkastisk , en smula katedermässig kritik , tili dem , som aldrig lägga nâgot i , när nâgon räcker frani hâfven , eller protestera , när nâgon anklagar sig själf i ändamäl att bli motsagd — goda och dâliga vanor frân kretsar , där man diskuterar myeket , där hyckleriet demaskeras , men sanningskärleken ocksâ fâr en bismak af rätthafveri . Att diskutera var ocksâ Hjorts hufvudförnöjelse , och han älskade teorier för deras egen skull , isynnerhet om de voro ultra och fantastiska .
Af en helt annan sorts lera var mannen midt emot honom danad , Olof Waern , Ottos knäkamrat i skolan och äldste vän . Det var en nordisk vikinga - gestalt , bred öfver skuldrorna med en allt igenom bastant kroppshydda . Hans hufvud bar en man af guldgult hâr , och hans anletes hull , som skvallrade om hög diet och lânga siestor med tobakspipan i munnen , infattades af ett yfvigt , gult helskägg . Han skulle blott med sin knubbiga hand lyfta en jätte - sejdel , öfverskummande af porterfradga , för att med sin figurs leende flegma blifva den bäst tänkbara sonifikationen af en ölstuga , där samtalet alltid gick

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.