48
LIFVETS FIENDER
maktens och den förföljda minoritetens vanliga vapen , som är sä tveeggadt — ty det sârar lika mycket den , som för det , och den , som träffas däraf . Men det var ocksâ bittert att just vid ingângen tili sin mannaâlder mötas af en reaktion , som ej skulle láta en se förverkligadt nâgot af det , som ens ungdom gjort dyrbart för hjärtat , att kanske behöfva använda all sin mannakraft för att hindra dunkelmännerna att aterförvärfva den terräng , soni redan vunnits under kamp och ansträngning af ens fäder . .
Sa resonerade den öfverspände och ohjälplige drömmare , som lydde namnet Otto Im hoff , i det han âter kastade ett hatfullt ögonkast pâ Hesslers porträtt framför sig . Ja , Hessler , han künde trium - fera — han hade sett sin sâdd mogna . Hur hade han icke hetsat fördomarnas stora koppel emot de unga och talat om ungdomens fördärfvare , maro - dörer , herostratiska ryktbarheter , ända till dess borgarna förskräckta foro upp ur matsmältnings - processeli framför eftermiddagsbrasan och utan vidare proskriberade den ene efter den andre af Men Hesslers porträtt stirrade ännu stelt och oförsonligt pâ Otto . Den unge drömmarens hufvud böjdes trött och tungt under intrycket af den vâld - samme motstândarens öfvermäktiga kraft .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.