46
LlFVETS FIKNDER
dessa kvintgângar , förbjudna af den ortodoxa harmoniläran . Med vinflaskorna , som tömdes , bief samtalet allt mer bullersamt . Alla skrattade och pratade hvarandra i murinen . Paradoxer och galim omdömen foro som piskade snurror öfver bordet . Sä biet stämningen hög och mäste resulterà i musik . Kompositören sköts tili pianot . Med en min af motvilja beiraktade han de nötta och nerfläckade tangenterna . Pianot var ett af dessa prostituerade instrument , som offentliga lokaler bjuda pâ , för - nedrade af baltillställningarnas dansmusik och sven - sexornas slagdängor frân gathörnen och varietén , men kompositören fick dock fram all dess aterstod af klang och ungdom , när han slog an de första tonerna af Schumanns Karneval .
Forst när det ljusnade troppade man af . Men när sällskapet kom ut frân stimmet , tobaksröken och gaslâgorna , ut till den slumrande stillheten i gryningstimmens fina , pärlgra ljus , förstummades plötsligt alle man . Gatorna löpte sa längt blickarna nâdde tomma och döda utan ett fotsteg eller ett vagnshjul , som bullrade . Alla de tillskjutna luckorna och nedfällda gardinerna gâfvo husen ett uttryck af dvala . Nattdimmorna böljade sakta undan för morgonvinden och nâgra träd tecknade siti rim - frostiga grenverk mot den bleka himmeln , som stängelknippen af hvit korall . Tystnaden var sä skör , att snöns knarrande under sulan skar i örat som ett missljud . Det var timmen , dà drömmarnas genier uppsöka människornas läger . Man gick i en drömd stad och drömde själf ungdomligt , ömt och klockrent . . .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.