LIFVETS FIENDER
45
kringsittande eller förbigäende en hei pantomim med händerna för att klargöra idén till en ny tafia . Och man lyssnade till dessa planer i kärlek och respekt , därför att man kände skälfva genom dem alla en lifsuppfattning , som var dyrbar för en själf , en känsla , som äfven inom ens eget jag anslog en intim och darrande sträng .
Men gladast tecknade sig dock detta kamrat -
skap , när man en kväll slog sig samman tili ett
symposion och mellan dussinet och tjoget tili antalet
samlades i festvâningen i nâgon af restaurangerna .
Det var redan i trapporna ett jubel öfver att râkas ,
och vinterkylan , som lâg skarp öfver gatorna , ökade
behaget af att träda in i en festligt smyckad matsal
med ljus i kandelabrar , blommor framför kuverten
och vin , hvilkets purpur och guld glödde i karafferna .
När sâ bourgognen löst tungbanden , kastade man
sig hufvudstupa in pâ den sista litterära eller konst -
närliga tilldragelsen . Och man njöt af att fâ tala
oin konst bland idei invigda , njöt med människans
outrotliga lust att bilda skrâ af att fâ diskutera
alla de handtverkets hemligheter , som borgariia
icke förstodo och herrar kritici icke künde lära sig

ur Brockhaus , att fritt fâ entusiasmerà sig öfver eil gul fläck mot en röd fond , öfver en ovanlig versrad eller ett adjektiv , som koncentrerade en stämning . Man hade sin egen slang , mesopotamisk för de profana , men full af giada minnen och anspel - ningar för de invigda , med ordsammanställningar , toklustiga som maskeradupptâg . En grammatiker kunde fâ slag om han hört dem , och dock föllo de sa pikanta pâ artisternas läppar , pikanta som

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.