44
LIFVETS FIENDER
i si it lif , vid âsynen af en stjärnströdd himmels oändlighet , vid mottagandet af ett bref frân fjarran lander , som man icke sett , men i hvilka kanske just lyckan väntade , ja , till och med vid det dagliga förströdda betraktandet af fickuret , som berättar oss , hur fort och hur innehâllstomt de gâ , vârt lifs njuggt tillmätta timmar . Det är smärtan öfver dagarnas , ârens grâ enformighet , längtan efter nâgot former än den karga kost , hvardagslifvet bjuder pâ , längtan att känna lifvet rikt och icke som dagligdags i futtiga , homöopatiska doser .
Allt detta smälte samman i Wagners musik tili nâgot ojämförligt . Att höra den var som att förstummas inför en lycka , för stor för människo - bröst att bära . Att med Parcifal rïâ upp tili Montsalvat var ljuft och farligt pâ en gâng som bekantskapen med den idéernas rena och för - tunnade lifsluft mäste vara , om hvilken stora tänkare drömt .
Pâ detta vis lefde Otto , ehuru själf upptagen af mer fackvetenskapliga studier , sig in i dessa artisters föreställningsvärld . Han var med pâ vinter - förmiddagarna , när man satt länge pâ kaféerna vid ölsejdeln eller absintglaset — det sista säg sä franskt och fördärfvadt ut — och pâ eftermiddagarna , när man dref genom staden med händerna i fickorna och skymningen ikring gjorde sällskapet meddel - sammare än vanligt . Det var i dessa timmar , som oskrifna dramer diskuterades och scener och pliker hallucinerade för ens ögon i djärfva , fan - tastiska konturer ; kompositören gnolade ett tema ur sin nya suite , mâlaren gjorde ogenerad af

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.