LIFVETS FIENDER
29
porträtt i en uppställd illustrerai ! tidning , som stirrat mot lronom frân en hög skrifpulpet . Men pâ samma gâng grep han tidningsbladet i otrolig spanning , viss att nu ändtligen îâ veta , hvem det var , denne obe - kante , som under de gângna veckorna hetsat hans fantasi i feber .
»Bernt Qottfrid Hessler , » läste Otto under bilden och blef om möjligt ännu blekare . »Jag hade bort ana det , » mumlade han för sig själf , »jag hade bort ana det . » Förgäfves sökte hans tanke resonera bort udden af det obehag , han erfor öfver denna upptäckt . . . »Du visste ju sedan gammalt , » sade han till sig själf , »att Hessler mäste vara din fiende , denne fanatiske partiman , reaktionens korade banerförare , hvilkens skriftställarskap du belyst i en hei broschyr , bräddad af inkast och förakt , kens verksamhet du i din tidning aldrig tröttnat att hugga in pâ» . . . Men langt ifrân att lugna , upp - hetsade detta tankens försök att dupera hans känslor hono . m ännu ytterligare . Och med ens ljödo pâ nytt för hans öron i en läng följd af ord hvarje sarkasm , hvarje infall , hvarje vändning af strids - lystet patos , som han slungat emot Hessler , och samtidigt säg han med visionär tydlighet , hur denna hans envisa kritik förbittrade motständarens dagar och trängde sig som ett ovälkommet budskap in i hans hem . . .
Det var kväll och tidningen ko tri , där Otto skref . Genast var den Hesslerska familjekretsens trefnad kring aftonlampan störd , störda de gläd - tiga samsprâken och den lugna hvilan . Otto säg Hessler med konstlad likgiltighet gripa tidningen ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.