24
LI F VET S F " I ENDER
gatorna en ton af karneval med sina mängfärgade dräkter . Framför hvarje kyrkport skymtar en lefvandc vârsâdd , läsflickorna med det ungdomliga allvaret öfver dragen och händerna troskyldigt knäppta kring psalmbokspärmarna . Pianotonerna frân ett öppnadt fönster och doften frân en blomster - butik dröja länge kvar i den Ijumma lüften med minnen om ung glöd och löften om lidelse och lycka . Men i en portgâng sitter vàren själf och säljer liljekonvaljer . Det iir en spenslig flicka pâ gränsen mellan barn och kvinna med darrande , blekröd mun och skygga , svarta ögon . Hennes buketter föra in i Staden heia skogens vârliga för - trollning , doften af käle , som löser sig och mark som gror , af daggvätta blads fuktighet och tjärnens bruna svalka , af drömmerier , blida och melanko - liska som gransus .
Denna första vârdag fingo ocksâ Otto och Annie en okuflig längtan att komma ut frân Stadens hank och stör , frân dämm och vagnsrassel . De vandrade in i LilljansskogeH , lämnande bakom sig de solstekta Östermalmsgatorna , som sâgo helt sommarlika ut med sina led af hvita markiser . Närmast Staden var skogen nertrampad och för - därfvad , och folkinötenas buller och öfverord hängde kvar och orenade lüften . Men längre in funnos djupa , orörda dungar , dar skogsensamheten slog ogrumlad emot dem . Björken stod ännu olöfvad med en rödbrun ton öfver s'tt kvistverk . Fjolärets torra löf och tallkottar , som ekorren bitit sönder i oräkneliga fjäll , lägo spridda som tobaksflarn öfver trädrötterna . Men sälgen hade redan fâtt sina

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.