110
LIFVETS FIENDER
höfding som Sivers var tili heia sin natur , fann han mycket nöje i att spela rollen af deus ex machina , och sedan han ähört Annie med hela den öfverlägsna förbindligheten hos en diplomat , som gifver audiens , hade han strax tröstat henne och lofvat att taga saken om hand och »rädda» Otto . Heia denna morgon hade han ocksâ spelat försyn med en oklanderlig aplomb . Han hade ut - verkat tjänstledighet för Otto pâ Stockholms - Posten , talat med en psykiatriker , och nu forde han själf patienten — halft mot dennes egen vilja — tili en annan bostad längt bort frân den ödesdigra omgif - ning , där Otto alltför länge vistats . Otto hade först erfarit en blandning af blygsel och verkligt hat , när Sivers trängde in tili honom och utan mis - kund vidrörde den hemliga sjukdom , som sedan mânader tärt honom , men denne unge partichef med det energiska , slätrakade ansiktet och den okufliga viljan i de kalla , blâ ögonen , hade i dag , som alltjämt förr , haft en hypnotisörs befallande makt öfver hans handlingar . Otto hade lydt , om ocksâ slappt och likgiltigt .
Men när han nu steg nedför de halfskumma trappor , där alla ângestens furier hetsat . honom , frân det hus , som för honom varit ett fängeise , hvars mörker hotat att helt omhölja hans själ , frâgaae han sig själf , om det verkligen var möjligt att han nu för alltid fick lämna denna ängslans och förtviflans boning . Det föreföll honom hart när otroligt . Han kände det , som den verklige Otto Imhoff ännu alltjämt var fängslad därinne i det grâ huset , rufvande i sin ensamhet öfver förföljelse ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.