SISTA DIKTER
ALLA DÖDAS DAG .
Alla dödas dag lâgor tända vi , som glöda , tàrar bringa vi , som flöda , astrar hvita , rosor röda , skilda blomsterslag . öfver kalla grafstensraden fälla träden gyllne bladen , hosten själf i griftestaden skrider in i dag .
Alla hjärtans dag — gräten gjutes ej för eder , ej för edra tysta leder brinner offerlâgan neder , skälfvande och svag .
Blott den lämnar dina händer vissnar kransen , aldrig länder kyssen du med blomman sänder hän mot dyra drag .