SISTA DIKTER
lngenting kan du skänka mig , där vid min bok jag sitter .
Ljus tili ungdom och dârskap stig , ej jag skall skâda det bitter . Drömmarnas vàr — än jag älskar dig , när du strör andra ditt glitter .
pandora .
Smalaxlad , blek mot späda barmen hon slutna alabasterasken höll hârdt med bâda händer tryckt .
Lätt regn frân riset rann mot armen , men stum och stel var ansiktsmasken i sols och skuggas växelflykt .
»Pandora ! » Ropet hven med vinden frân bergen , klyftorna och snâren , frân källorna i tinad ängd .
Tungt hâret sjönk mot sänkta kinden . Hon hörde kallelsen af váren , men hârdare höll asken stängd .
»Pandora , världssädd , dödssädd bär du> all lifvets frön , all blodets gnistor , oändliga tili kraft och tal . Lottdragerskan , den trolska , är du , som öfver hjärtan , fält och kistor strör ângest , salighet och kval .