APRIL
april .
En diktcykel .
HÄLSNING .
Ingenting kan du lofva mig ,
löftesbryterska kära .
Tron jag för längesen mist pâ di£ ,
tron pá din ljusa lära .
Längt frân din brusande knoppningsstig
stegen min vandring bära .
Ändock med visor välkomnar jag dig , orostifterska unga .
Väck till naturens och könens krig världen med gäckande tunga .
Frön och hjärtan tili lifvet vig , du som lär safterna sjunga .
Ohördt ny och evinnerlig stormar din röst och darrar .
Själar och fönster öppna sig ända tili takens sparrar .
Kvalfull är glädjen och ytterlig .
Sälla tokor och narrar !