84
SISTA DIKTER
men kvinnan hon är blott en förevändning för stridens eld som flammar i hans bröst . Sâ lât dem högt om kvinnorofvet stoja och , älskade , bland mina kuddar blif .
Om ock tili döds de kämpa för sitt Troja , den kampen aldrig gällt ett röfvadt vif . Och medan gällt mot kopparbucklan lansen nu kväder mannaâtrâns mördarsäng , jag virar kring din panna rosenkransen och tili den ljufva flöjten än en gâng jag sjunga skall , hur herden ifrân Ida den fagraste af Hellas' kvinnor vann och hur en drottning frân sin konungs sida , frân borg och barn for med en främmad man .