SISTA DIKTER
Ty hvad jag säger , det är sant som târarna man grâter i bikt . Du fâtt dig själf till pant , och pant skall lämnas âter . Se , rolöst är all världens brus , och osäll blir hvar kvinna , som ej för stjärnoma sitt ljus vili lâta klart förbrinna .