VERSER AF KN KVINNA
79
VERSER AF EN KVINNA , SOM DRAGIT SIG BORT FRÂN VÄRLDEN .
Allt , som är klädt i världens kött ,
bär ormen i sin daning ,
och smakar vinet än sä sött ,
snart märkes giftets maning .
Och blomst och blad och skratt och säng
är löften , som bedraga .
Vet , att de svika dig en gâng
och du skall ensam klaga .
All dagg , som faller , torkas opp , men ständigt har du tarar .
Sä ställ frân människor ett hopp , som bäres bort pâ bârar .
Hvar hand ditt hjärta hitta kan till hugnad för sin trängtan , sâ visst för vili , som aldrig fann du famnen för din längtan .