ANKOMSTEN TILL KÄRLEKENS Ö
I pröfvat hârdt och tungt tillförne , ty kärlek är en kamp pâ lif och död ; tili ön , där rosen ej har törne men ständigt blommar svällande och röd , välkomna nu . Till blomsterparken , hvars skuggor aldrig grumlas , och där blä och sval städs skuggan stâr pâ marken , välkomna i , som vetat allt bestâ .
YNGLINGARNE :
Längt innan gryningen purprade himmelen , nattligt slog dyningen sten och skär , dà redan tömden I sällsamma bägaren , dà redan drömden 1 drömden om kärleken , lifsstarke guden .
Ung kom han ridande stegrande Springaren ut ur bidande skog och snâr . Qrenarna susade , fâglarna lockade ,
vârligt brusade upp genom stammarna jäsande safven .