SISTA DIKTER
ANKOMSTEN TILL KÄRLEKENS Ö .
En kantat .
Chorus :
Nu är det kväll , och solen faller
tungt som en mognad frukt bak lundens bryn ,
där kronorna ett gyllne galler
ha flätat mot den röda aftonskyn .
Nu är det kväll , och vattnen somna
med suck af lycka mot fontäns porfyr ,
dà samstämdt vi med säng välkomna
ett saligt par , som snäckan till oss styr .
Hell Florimon och hell Florinda !
Hur lätt i aftonrodnan bär er stäf
med gula rosorna , som linda
sin krans kring spànda seglens purpurväf .
Ljust speglar böljan blâa klippan ,
som stänger stormarna ifrán vâr strand ,
och seneschalln med nyckelknippan
tili kärleksparken vantar er i land .