SISTA DIKTER
De tomma árens trötta skrift
kan ej din skönhet skyla .
Det finns ej drogue , det finns ej gift ,
sa skarpt som hjärtats kyla .
Den natt som börjat blifver läng . All glans i den skall sluta . Din skönhet slockna som en sâng , när tyst blir festens luta .
Du kan ej grâta , kan ej be , palatsets marmorbyster fâ i din stumma smärta se en hög förstenad syster .