SISTA DIKTER
vili dofta vintersvagt och vekt . Jag lefva vili , du drömma .
Farväl , för länge ren vi lekt förälskadt kurra gömma .
Nu bänder stormen isen opp , nu brusa ström och bölja , och solblâ lüften är af hopp om tiden , som skall följa . Kom , sommar , med din blomsterlukt och lât mitt hjärta skörda af blom och bär , af ax och frukt en öfvermäktig börda .