PA FLYKTEN TILL EGYPTI LAND
PA FLYKTEN TILL EGYPTI LAND .
Det var pâ flykten till Egypti land , när klara nattens stjärnor blänkte bak furuskogens dunkla rand , och tunga skuggoma sig sänkte , när Joseph funnit mellan vissna träd ett skygd och lägerstad för natten , och trotte gângarn lagt sig ned vid källans aftonstilla vatten .
I aspens topp en susning gick af höst . Bland bladen gulnade och bjärta Maria sjöng med sorgtyngd röst för Jesusbarnet vid sitt hjärta :
Sof sött , du som skall spira för smärtornas skördedag , som plantorna ängen sira för slätterns lieslag .
Du växer för plâgans aga och lidandets bäska tukt , liksom för tröskarens slaga det dignande axets frukt .