Helena talar 88
Alrunan 86
Verona 86
In memoriali ! 88
April . En diktcykel t
Hälsning 91
Pandora 92
Parken 93
Ett mote 96
Bruset p & bergen 97
Thomas 99
Alia dödas dag 100
Silfvertißtlarna 101
Töcken 103