innehâll .
Ungdomsdikter .
Án£e8t 6
gögsommar g
Majdrömmar 10
Diana frán Epbesos 12
Prosadikter .
Yttersta dagen
September 27
Häxor 31
bild frán Basel 36
Fantasi 42
S¡8ta dikter .
Skymning 49
Advent 61
P & flykten till Egypti land 66
Vârbrytning 67
Elena 69
En n & l 01
Styfbam 63
En klerks visor 66
Barbara Allen 53
Ankomsten tili kärlekens ö 70
Verser af en kvinna , som dragit sig bort frán världen . . . 79