( 4^ )
reßituantur , & cidem proutalii immediati Status ( falvo tarnen etiam ante MonafterienfisPacisInftrumentum Domui Auftriacx competenti Prsefe & u - rae Provincialis Ture ) incorporentur .
X X V I I Í .
De exterorum Principum Ad prxcavendas quoque omnígenas fi - Legatis , videantttr art . f . Jo - multates , & exinde resultantes periculofas feph . & Leopol . diflenfiones , nullatenùs permittemus , ut
exteri Principes , aut eorum Legati publicè vel occulté in Imperii Negotiis fé immifeeant , 'multò minus apud Aulam noftram , Imperiales Deputationes , aut alios públicos conventus , cum ar - matisEqueftribus , aut Pcdeftribus Cuftodiis in plateis aut viis incedant vel compareant .
XXIX .
De reordinatione Poftarum Poftquam enim non mediocria gravamina Imperii , juxt a art . 34 . Ca - contra ordinatas in Romano Imperio Portas pitul . Jofeph . & art . 3J . Leo - inciderint , iliaque juxta Inftrumentum ff / . eis ad próxima C^omitia remifla fintj hinc
iis conuderatis nullo modo permittemus , ut inEloâorum , Principum , acStatuum Provinciis ac Territoriis , ubi fimi - lia Cxfarex Poils Officia ordinata funt , tales perfohx quae Imperio íubditíc non fint , & quorum non eft explorata fides aflumantur , vel ex ultra perfo - nalem exemptionem , à fuftinendis communibus realibus oneribus eximan - tur , feu liberentur ; pariter hxreditarium Generalem Imperii Ports Magi - ftrum eò conrtringemus , ut Portas fuas neceílariis inrtruat , & finceram cer - tamque dertinationem litterarum , qua : in omnibus Ports Domibus ad pu - blicam notitiam typis imprimenda Temper & affigenda erit , mediante jufta mercede fine improperio promoveat , acita nulli ulteriori querelai , velexa - mini ariiamprxbeat ; pro totali quoque decifione vertentium inter noftros Poftarum Officiales differentiarum , confideratis Eledoralis Collegii de anno 164 . 1 . in Comitiis Ratisbonenfibusratione Imperialis Poftx Officii exhibito placito , & in eodemImperii ReceíTu faétâ ordinatione , firmiter ftatuemus , ut Generale fupremum Imperii Poftarum Officium in fuo effe coniervetur , & in ejus diminutionem nihil attentetur , aut permittatur , prxcipuè verò cum eodem infeudatus Generalis Imperii Poftae Magifter , contra omnia à noftro Cxfareo Aulx Cxfarex Poftarum Officio faòta attentata , & occlu - fiones litterarum , ac fpecialiumOfficii falciculorum manuteneatur , ac tam in prxfentia noftrx Cafarex Perfonx & Aulx , quàm iplâ abfente in quieta reeeptione , deftinatione ac diftributioneadvenientium & difeedentium lit -
tcrarum^

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.