{ 47 )
ufttrpatariim Proteâionis Litterarum , quibus ipfi interdùm ctiam - cootra proprios Territorii Dominos in civilibiis , & criminalibus , contra Imperii Conftitutiones ufi íunt , non modica : prolixitates & perturbationes contra Pacem communem exortaefint , per quas Sacri Romani Imperii Jurisdiftio , authoritas , ac dignitas notanter debilitata , iliaque fubftradis fpedtabilibus Membrispenitus interverfa fuit . Hinc pro avertendis prxdiftis periculo - fìs , & communi Sacri Romani Imperiii tranquillitati damnoiìs difmembra - tionibus ac diilenfionibus , fimilia proteftoria fuper médiat is Urbibus ac Provinciis , Magnatibus ac Potentibus , qui noftrx , & Sacri Romani Imperii Jurisdiftioni , ut di & umeft , nonfubfunt , non modo non concedemus , nec illa impetran , aut recipi permittcmus , nee ea quae ab Anteccfloribus Romanorum Imperatoribus in alio rerum ac temporum ftatu & confideratio - ne conce Ha , & à mediatis Statibus recepta fuere , perrefcripta vel alio modo confirmabimus , fedpotiùs curabimus , ut mediante noftrâ interpofitione , vel aliis permitís mediis ac viis fupradi & a priorum Calarum concelTa , vel recepta protedoria renuntientnr & cafifentur , vel faltem intra limites pri - marum Csiarearum aut Rcgiarum Conceifionum , fi prœ manibus adhuc lì lit , abfque ulla ulteriori extenfione feu interpretatione reducanturf ita ut unufquifque in pofterùm innoftra , & Sacri Romani Imperii fola ne & defenfione maneat , ac Eleâores , Principes & Status Sacri Romani Imperii una cum immediata ejuldem Nobilitate & undequaque pertinentibu» Subditis , fineimploratione exterae Potential , feu aífiftentiae in squali pro - tectione ac adminiftratione Juftitix , tam quo ad Rcli jionis , quàm pro - phanas cauias , Imperii Conftitutionibus & Cameralis Tribunalis ordinatio - nibus , nec non Monafterienfis ac Olnabrupenfis Pacis Inftrumento , deiu * perquefundatis executivis Ediftis , ar£fciori modo exequendi , ac Norim . bergenii Executionis , nec non nuper fafto Imperii Recedili conformiter eonferventur , & ècontra praticati aliquando abufus , quibus faepius dentes controverfiae à fuis ordinariis Judici - De Bulla Brabantinn , jux - bus in Hollandiam , Brabantiam , & ad alias tu ultimam citatum Concor - exteras Potentias protrasse íunt , & quidcm danttam . • prxcipuc inter illos ex praetenfa Brabantina
Bulla in diverforum Eleâorum , Principum , ac Statuum notabile prajudicium dedu & i Avocatorii ProceíTus totaliter cai - fentur , atque etiam in celebrata anno 1594 . Diaeta conclufum placitum executioniinandetur , & per diftam Brabantinam Bullam gravatis Statibus , neceifitate ita requirente , per Jus retoríionis efficax remedium praefteturj utque decern unita : Imperii Civitates Alfatix Sacro Romano Imperio iteruin
refti .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.