c 45 )
XXV .
De nominatile Fice Can - In conftitucnda Confilii Aulici Impcrialis celiarti altortmque Imperiala Cancellarla , tarn quo ad Vicc - Cancellarium , Cancellante Offictahum , juxt a Secretarios , Protocolliftas , quàm omnes art . 59 Capit . fofeph . art . 40 . alias ad hujufmodi Cancellariam pertinentes Leopol . art . . Ferd . lV . htnc perionas , Elettori Moguntino uti Archi - inde tmmutatos . Cancellano per Germaniam in fua ad ipfum
unicè fpeétante difpofitione fub quocumque pmextunon pra : judicabimus , nec impedimentum afferemus , aut modum feu metam prifcribemus , & fi quid ante contrarli fa & um ac pofthac etiam fiat , pro invalidohabebitur , neque ullo modo patiemur ut Imperiali Can - cellarix contra Confilii Imperialis Aulici & Cancellane ordinationem prx - judicium ullum à quoquam & fubquocunque relpedu inferatur , pariter certam ordinationem finedilatione faciemus , ut tam ex Aulica noftra Camera , quàm
ex Imperio cedentibus obventionibus , ante Be Salario pro Conßliariis omnes alias expenfas realiter conftituto Prar - 'AttUcis Imperialis Cancel - fidi , Imperii Vice - Cancellano utpote reali laria Oßcialibus , juxta art . Conciario Aulico , Vice - Praefidi , aliifque 40 . Capit . fojeph . & art . 41 . ConfiliariisAulicis fuá ialaria exaâe & abfcjuc Leoptl . diminutioneexfolvantur , & in teloniorum ,
contributionumac aliorum gravaminum ex - emptione noftris Camera ImperialisAiTefloribus purificabuntur . ipfique ac Sta - tuum Refidentes ac Agentes non folùm ànoftro Provinciali , & aliis Judiciisac Officialium jurisdiétione , in iisetiam quae obfignationem , ocdufionem , In ría Teftamentorum editiones , alimentationem liberorum , & eorum tutelara
ac fimilia attinent ; fed etiam ab omnibus De e or um dem exemptioni - perfonalibus oneribus plané exempti erunt ¿ bus & prtvtlegtts juxta allega' - pariter & ii , qui ab Aula noftra Caefarea , tam concordantiam cum novis alio migrare voluerint , nullo modo detine - ampliationibus . buntur , fed iis liber , fecurus^ & non im -
peditus , etiam fine exadione , & impofi - tione prout & eorum bonis tranfitus , ac requifiti in eum finem ad eorum in - ftantiam falvi conduótus concedentur .
XXVI .
De Düte Sabaudi * juxta Precipue vero Duci Sabaudias in periona art . 4 . Capitnl . Jofeph . & legitimi fui Procuratoris in Monafterienfis Leopol , ac Ofnabrugica : Pacis Inftrumento § . Caf .
Mai . & c , liberé ac fine conditione inter alia F 3 pro -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.