( 41 >
pini . Jojtph . art . \7 . Ucpol . NatíonísGermanicae , nifi rerum ftatus in - & Fcrd . IV . < * rt . 39 . ferd . terdam alicer requireret^ / inbonum achone - V • / / / . art . 37 . Ferd . II . art . 38 . rem & commodum omnium Membrorum , Matth , art . 31 . Radtl . Il , Statuuniac Subditorum continuòtenebimus , & art . 39 . Carol lr . asquè omnibus Eleótoribus , Principibus
ac Statibus comprehcnfâ immediata tate , accorino Legatis feu Deputatis maturam temper Audientiam & Expc - - ditionem largiemur , eofque nullis fequelis gravabimus , aut reiponfa ferendo detinebimus , inkriptis quoque ac Qta Lingua in Imperio nten - negotiis Imperii in noftra Aula Gefarea alia ¿um juxta art . 42 . Capititi . Lingua uti non pcrmittemus nifi Germani - fofeph . art . 43 . Leopol . art . câ vel Latina , demptis tamen locisextraGcr - 4x . Ferd . IV . art . 16 . Ferd . maniam iìtis , ubi alise Lingua : funt in ulti ; III . art . iz . Ferii . II . art . in omnem tamen çventum Confilium no - 14 . Matth , ars . ì^ . Rudol . II . ftrum Aulicum fe - mper Germanica utetur & Ferd . / . nec non art . 14 . Ca - & Latina ; etiam in pofterùm àfufcepto ra / . V . fareo noftro Regimine , noftra Caefarea &
Imperii Aulica Officia , & quicumque in De Imperialium Offìciorum & extraGermaniara conferenza haberaus , ut collation e t juxta art . 39 . Ca - funt Prote£tio Germania : , Legationes , Su - pitul . Jofeph . art . 46 . Leopol . premi Aulje Praefefti , Supremi Camerarii , art . 41 . Ferd . IV . art . ij . & Aul« Marefchalli , Equeftris ac PedeftrU 43 . Ferd , HI . art . 11 . & 39 . Cuftodia : Prxfeâi , ac fimiliaOfficia , nulli Ferd . II . art . 13 . & 40 . alteri Nationi quam Germanis natis , aut ut Matth , art . n . Kudol . II & minimum Imperio feudali juramento ob - Ferd . 1 . nec non art . 13 . Carol , ftri & is , Imperialium Legum peritis , qui ì V . Nobis , & Imperio utiles reputentur , nec
infimae fint conditionis & flatus , ied Heroi - ciViri , Se fignanter Imperii Principibus , Comitibus , Dominis ac Nobili - bus , ac alias bona : generofaeque Profapi * conferemus , di ataque Officia in fuis honoribiis , dignitatibus , obveationibus , juribus & pertinentiis maije - bunt intana , iifquenihildetrahemus , aut detraili pçrmittemus -
XXIV .
De Cenfilio fecreto Aulico & Pariter Confilium noftrum Aulicum c Militari Imperator il videatnr Principibus 1 Comitibus , Dominis , No - fuperiwum articuLarumeontor - bilibus » aut aliis honoratis Viris utriufquc dantia cum hinc inde fecutis Reljgionis vigore Inftrumenti Pacis ex Impe - additiombus . rii Circulis conftitueraus , & quidem non
F z folùm

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.