< 4l )
gitirnati fuerint , protalibusin Imperio non babeantw , ncque ipfîs titülu * ieu predicatimi dctur^'quascumque vero litterx gratiofas , Status augmenta , aliaque privilegia in ríoítra Imperii Cancellaria expedientur , ac exinde aliis Cancellariis noftris intimabuntur , ex teneantur non folùm dióèas intimatio - nes fine ul ! a alia expenia , aut exaftione novae laxa ? , aut Canccllariae Ju - rium quocumque nomine cenfeantur , acceptare , ied etiam impetrantibus , obtento Statui ac privilegio , conformiter conceffum pisedicatum & titulum indiftarumCancellariarum Expeditionibus dare , ac iub inibi inierta poena nulktenus detrahere .
Quia etiam neceiïaria fuílentatio Officiar De remißlone & moderatio - ìium Imperialis Cancellaria - , per ti Taxarnm Cancellaria Im - tem rcmiiïionem ac modcrationem Taxx re - p er talis , juxt a art . 44 . Capit . dituum , & excoquod fuper Caefareis con - Jofcph . & art . 45 . Leopol . ceflìonibus privilegiorum , Status exaltatio -
num , aliarumque gratiarum lolita mata decenter nonredimuntur , non mediocrè detrimentum , feu decremeti - tum patitur ; ad id ulteriùs impediendum unà cum Eleflore Moguntino incumbemus , ac firmiter obfervabimus , ut ab ipfo , qui unicè uti Archi - Cancellarius hoc cafu remittendi & moderandi Jus habet , inconfuetis rii Cancellaria : Juribus & Taxis ob praediâas conceflìones privilegiorum , exal - tationum Status , aut aliarum gratiarum , nihil amplius remittatur aut mo - deretur . .
Dcdaramus etiam quòd iis , qui à Nobis De termino trium menßum Cae Tareas hujufmodi gratias in pofterùm ob - pro redemption gratiarum , tinebunt , ac infra tres Mcnfes Tua Diploma - j^xtacitat . art . 44 . Jofeph . & ta apud Cancellariam Imperialem non redi - 4 . 5 . Leopol . ment ac levabunt , de placitatis gratiis &
conceflionibus fe jaditare , vel ipiis realiter Hti nullatenus permittatur , fed Casfareae noftra : Gratiaetalicalu poft elapfum di£fcum terminum ipio fa£to cadant , fintque caiìata» & fublatss , ac Ccefarei iioftriFifci contra omnes qui tali illegitimomododefimilibus Statuum exal - tationibus , Nobilitationibus , titulis feu nominibus Confiliariorum , ar - morum ornationibus , aut fimilibus fe jaftitant , débité procédant , & re examinatâ ex qualitate delifti & perfonarum ad debitam pœnam compel , lere teneantur .
XXIII .
De ordinaria Imperatoris Rcgiam noftram ac Cxfaream Refiden - Reßdentia , juxt a art . 3 6 . Ca , tiam & Curiam in Sacro Romano Imperio
' Nationis

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.