( 4 * )
ant illata forent , illico proVidebimus , ut Status kfus confeftim reftituatur , & iilatum damnum nulli partium habito refpeûu juxta nominatorum ex «traque parte Arbitrorum Sententiam > vel in Dizta ex aequo repare - tur .
XXII .
De Dignitatum ac Titulo - / Irí collatione Principum , Comitum , alia - rumeollattone ad tenor cm art , rumque Dignitatum tempore Regii noftri 4î fofeph art . 44 . Letpol art . ac Cxfarei Rcgiminis , precipue eò collima - 4f Fercl . If , art . 47 . Ferd . bimus , ut in omnemeventumextalibusfo - / / / . lùmconfcrantur à nobis , qui ante alios
ne ineriti , ac in Imperio pofTeffìones ac bona habeant , quibus afFe£batum Statum pro dignitate fuitinerc poilìnt » nemini vero è noviter exaltatis Principibus , Comitibus , aut Dominis ad Seflìo - nem & Votum in Principumaut Comitum Collegiis per decreta aut fimilia aífíftemus , neque in praejudicium veldiminutionem alicujus antiquioris Do - mus aut Familia : , ejufdemque Dignitatis , Status vel ufitati Tituli , qtienj - quam novis prxdicatis , altioribus titulis , aut infignium armorum litteris ornabimus / atque ftante elevatione unius aut alterius poiTeffionati fub Elec - toribus , Principibus . acStatibusImperii , Territoriali Juri nihil prsjudica - bitur , fed adtalem pertinencia , & in ejufmodi Provinciis jacentia Bona uni alterâque via íub priftinâ Territoriali Jurisdidione manebunt , & fi unas aut alter Status probaverit , ie gravatum & per novas elevationes in fuis bus kfum eile , is cum fuis gravaminibus quantum fatis audietur , & injuftè
perafta immutabuntur & abrogabuntur .
Diligenter curabimus , ut omnes Ex£>e -
De Imptrialium Diploma - ditioncs , quae in gratiofis ac aliis materiis , tum & gratiarum exped . itione , praifertim Diplomata fuper Statu Principum , • : videatur cit . art 34 . Capit . Comitum , ac Dominorum , item Nobili . fofeph . art ^ . Leopol & Ferd . tationes , Palatinatus ( quorum abufus pra : - IV . nec non art . 46 . Ferdtn . cipuèexaminandi , & abutentes fenfibiliter III . puniendi funt ) & Csefareorum Confiliario -
rum titilli cum aliis libertatibus & privilegiis , quas nomine Caefareo largiemur , in nulla alia quàm Imperii Cancellarla , prouc ab antiquo obfervatum , noftraeque ac Sacri Romani Imperii Dignitati con - fcntarieum eft , expediantur : quare vigore hujus omnia Diplomata , qua : in alia quàm Imperii Cancellaria fub noftro Caefareo nomine vel titulo , tempore Regiminis oftri expedientur , nulla & invalida declaramus , ac impetrantes , pnufquàmexCancellariâ praediää , praevia folutione Taxas confirmati ac le -
F giti -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.