De Confifcationibus à par - ticularibus Imperii Statibus perattis : ad tenorem art . z6 . Capit . Jofeph . art . 27 . Leopol . & Feri . IV . ncc non art , 28 . Fercl . III .
( 4° )
ac cum auxilio Sc confilio Eleftoralis Collegii de iis ita difponamus , prout precedentes Capitulationes , Conftitutiones Imperii Sc J uftitia requirunt Sc fuggerunt . '
XXI .
Pollicemur quoque Sc promittimus , quod Ele£toribus , Frincipibus ac Statibus rii nec non liberx Nobilitati cum fuis Feu - disubicunque fitis , fieorum Vafalli velSub - diti ex crimine Izfc Majeftatis , vel aliàs privati eííent aut privari deberent , liberam Bonorum confiicandorum difpofitionem re - linquemus , nullatenus vero ifta Fifco Caeiareo applicabimus , neque illis diftos priores aut alios Vaíallos obtrudemus ; Bonaque Allodialia , quibiis ex crimine Isrix Majeftatis privati funt , aut privari poterunt , Ele & oribus , Principibus ac Statibus jure Fiíci infeudatis , aut aliàs ex continuato ufu fruentibus , fub quorum Territoriali Jurisdiétione fita funt , non detrahe - mus , fed à Dominis Territorii fuper illorum confifcationc difponi fi - nemus .
Nullam Iile & oribus , Principibus , Prar - latis , Comitibus , Dominis , aliis Imperii Statibus uti & immédiats Nobilitati in fu - pradiâis & aliis cafibus fub quovis Juris , & Juftitiz colore violentiam inferemus , nec ab aliis inferri mandabimus , aut permittemus , fed fi nos velquivis alius advcríus ipfos com - muniter , aut ipforum unum feparatim prx - tenfionem aliquam vel aßionem habueri - mtis , eas conjuntìim vel divifim pro evi - tandis tumultibus , diflenfionibus , & aliis gravioribus in Sacro Romano perio malis , paceque ac unione confervamiâ , coram Tribunali ordinario dif . cutiendas juxtatenorem ImperiiReceíTuum , Caineralisjudicii , & executio - nis ordinis , Paris Monafterio - Oinabrugicat , & Norimbergx defuper ema - natorum Ediétorum & ad audiendum proponemus , Se ibidem tam in co - gnoiçendo , quàm exequendo juxta prseditìas Imperii Conftitutiones , & Paces procedi curabimus , neque permittemus , ut poftquam ordinario Juri fe fuppofiierint , perfpolia , depradationes , incendia , arrefta , bella , vas exa & iones & contributiones , vel alio modo damnificentur , infulten - tur i aut moleftentur , & fi tales violenti» uni aut alteri Statui inferrentur ,
aut
Via Juris non fatti inter Status Imperii femper ob fer - vanda . Vt dean tur art . 14 . Capital , fofeph . art . 15 . Leo - fol . art . il . Ferd . IV . art . 2 , 9 . Ferd III . art . if . Ferd . II . art . z6 . Matth , art . xi . Rudol . II .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.