nationetn ad unguem & follicitèobfervabimus , nereas in preceps judicium iùbeat , fed in fuá legitima defeníione , prout requiret neceífitas , audiatur , ; Ubi vero ad condufionem deventum , afta ad univerfalem Diœtam adfe - rentur , per certos ad hunc a£tum juramento obftriûos Status ( Pradato - rum ac Comkum Statu comprehenío ) ex omnibus tribus Imperii Collegiis & in pari Religionis numero difeutientur & examinabuntur , eorum opinio congregatis ETectoribus , Principibus ac Statibus referctur , & ab his ultima tonclulio pronuntiabitur , lataautem Sententia poftquam a nobis , aut Com - miliario noftro fuerit etiam approbata , nomine noftro publicabitur , & exe - cutio tarn in bis , quam aliis cafibus non aliter quam juxta tenorem ixecu - tionis ordinationis per cum Circulum ad quem bannitus ípe & abat , & in quo erat domiciliatus ad exitum deducctur , leu adimplebitur quidquid au -
tem in bannum dedarato adimetur , id no» De bonis Banni forum ac de bis autDomui noftrse non appropriabimus , Agnatorum fucccflione . fed Imperio incorporabitur , & ante omnia
parti offenfae iatisfa & io exindè prafftabiturj quantum tamen Feuda particulada attinct , quae non immediate à nobis , & ab Imperio , fed ab aliis dependent , Feudi Domino , aut alias Camerali dination ! , vel alteri cuitihct in luis J uribus & Privilcgiis non praejudicabi - tur / imo in Sacro Romano Imperio & calu caducitatis Bonorum banniti , Cjus crimen Açnatis , aut aliis qui ad eajus & fpcm habent , & deliéti cipes non fuerint , in iuo jure fuccedendi inFeudum & Bona Familiae non pracjudiciabit , nec principium illud , quo etiam Agnati innocentes ob felo - niam banniti caducis propterea Feudis feu aliis privandi veniunt , ullo do hàbebit locum , & fi via fafti fpoliatus pendente proceiTu Banni pro re - ftitiitìòne inftitérít , providebimus ut Aâor juxta asquitatem , & rfiiiemorâ , ac inexpeétato exitu quo ad pœnam Banni annexi proceifus ftatim in fuam redintegrationem per efficacia remedia virtute Cameralium Ordinationum , & aliarum Cafarearum Conftitutionum cum pleno efFeJhi reftituatur / Seni - fi íupradiétis formâ & modo per fingula capita & figillatim proceffum fue - nt , Banni declaratio & executio ipfo jure pro nullis ac invalidis reputabun -
tur ; . " Quod autem Bannum contumacia : at - De Hanno Contumacia . tinct , illud tanquam medium ex pluribus
confiderationibus ineflìcax piane abrogabi - mus , & incivilibus caufis , ac civilibus coërcendi & compellendi mediis ¿equiefeemus .
Faâas quoque in uno alteroveloco in caducis Imperii Provinciis ac Feu . / , dis immutationes ftatim àlufcepto noftro Regimine diligenter inquiremps , " ' ac

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.