( * 8 >
rialti Jurudiaìonis , coIUEIa - risdidionis & Regalium , in fpecie verò rum , armatura , fetjuela ac Juris colledarum , armatura , fequeli , Pa - defen / ìonis , juxt * art . 17 C / i - tria : defcnfionis , Prasfidiorum , Fortalitio - pit . Jofeph . art . 18 . Leopol . ex rum , & corum fuftentationis juxtatenorem parte . Receilus Imperii de anno 1654 , . § . & pro -
ut & c . & fimilibus ad nudam inftantiam Subditorum nulla mandata , aut protedoria concedemus , fed juxtatenorem fupradidi Receilus § . Prateria debent Camerales fudicet & c . & § . Quoti vero Eltñorety Principes ac Status & c . ante omnia mandata confiderabi - raus ; ubi autem Jurisdidio fundata fuerit , non ante etiam mandata demus , quàm querelatus Dominus in fuis informatione & exceptionibus auditus fuerit ( ita ut eo omiflo ipfi licitum ac permiiTum fit hujufmodi mandatis nullam paritionem prarftare ) & fi tum conftet de jufta Subdito - rum conquerendi caufa , proceiTum cum comminatione tamen fubftantia - lium expediemus , ac interea tamen Subditos ad debitam erga Dominos obe - dientiam remittemus .
In punitionum cafibus , iis qui de re cognoícent , aut quibus commiillo dabitur , nullum ex poena emolumentum promittemus , aut nullam menti fpcm faciemus .
X X .
De Bannt Promulgationen & In caufis etiam Banni & Rebanni Nos eis proeeßus confezione . F idean - quae vigore Inftrumenti Pacis in ultimo Im - tur art . 27 . Capitul . fofeph . perii Receflu § . pojtquam etiam in Mona , art . 28 . Leopol . & Ferd . IV . fierienfi & Ofnabrugica Pace & c . conven - art . 30 . Ferd . III . art . 16 . ta & ftatuta fuere , plané conformabimus , Ferd . II . art . 17 . Matth , art . przcipuè autem curabimus , utin pofterùm ì^ . Rudol . II . art . 11 . Ferd . I . nullus fummi vel infimi Status , £lc£tor , drart . 22 . Carol . V . htnc inde Princeps , Status aut alius fine legitima & immutati . fufficienti caufa inauditus , ac abfque prx -
ícitu , confilio & confenfu Eledoni m , cipimi ac Statuum in Bannum & Rebannum declaretur , fed in obventuris cafibus , in quibus jux ta deliéti qualitatem ad Bannum vel privationem ex Officio Fifci Caefarei vel ad inftantiam ljefae & interpellants partis proceden - dum , & in Jurededucendumerit , ac in noftro Confilio Aulico , velnoftro & Imperii Camera judicio pro adminiftratione Juftitia : requifiti ac ti fuerimus , praecipuè in dclibcratione five concefiìone Banni vel privationis citationum & mandatorum , ac deindt - in ulteriori proceiTu ufque ad conclu - fionem , ftatutas circa taliaà Sacro Romano Imperio Leges & Cameras ordi -
nationem

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.