( V ) .
gnitioncm requirunt , Cœfareis Decretis ex intimo noftro Coniglio gravabi - tur , nec illa injudicio allegabuntur .
Res judicatas Imperii contra externas po - De manutention Decreto - teftates viriliter tuebimur , ac manutencbi - rum & rerum judtcatarum mus , & cafu quo Princeps aliquis , vel Ret - Camer * & Confelii Imperiulis publica ordinatam Imperii executionem im - Aulici . pedire , fe illi immifcere , aut contraire vel -
let , id omne juxta tenorem Inftrumenti Pacis & executionis Ordinem aver - temus , & omnia in contrarium convenicntia media applicabimus ; in his fupremis Judiciis neminem Cancellariae pecuniis , aut Taxis aggravabimus aut aggravati permittemus , nec aliis utemur Cancellariae pecuniis aut Taxis , quamque ab Eleâoribus , Principibus ac Statibus in univerfali Diastâ per - miífe & concordatas funt , nec illas fine prxícitu & confenfu Statuum au -
gebimus , vel ab aliis augeri finemus : In De taxis in Feudorum in - Feudorum vero Taxis ftabimus conftitutio - vefiitnris obfervandis , quad ni Aureas Bullau , cujus vigore pro unâ In - tx parte concordai cum arti - veftiturâ , etiamfi plura Feuda comprehen - cttlis fupraallegatis , art . j . dat , nonnifi fimplex Taxa eft exfolvenda ,
neque contrarias confuetudines allegabimus , aut ullam auftionem fine Statuum confenfu permittemus , minus Eleftores , Principes ac Status colleótis ex Feudis , quibus noviter convelliti íunt aut alias extraordinariis & novis exaétionibus gravabimus vel gravari temus .
XVIII . '
Quid in materia de nonap - Nequc in pofterum permittemus , utul - pcllando non evocando ats / ue lus Imperii Status , qui exemptionem ab eletlionis fori obfervari debeat , Imperii J urisdidione per initam cum Roma - juxta art . 17 . Capital : fo - no Imperatore convcntionem vel privilegia , feph : art . 18 . Leopol ; art . iy . aut alium legitimum tituliim à Romanorum Ferd IV . quibus ex parte con - Imperatoribus antea non obtinucrit , & erita» * art . 17 . Ferd . III . hue in reali poffeíTtone extitcrit , ieàfupre - art . 14 . Ferd . II . art . 16 . mislmperii Judiciis eximat ; eis vero ècon - Matth . tra qui exemptionem ab Imperii Jurisdiâio -
ne per conventionem cum Romano Imperio vel Privilegia , aut alium legitimum titulum à Romanorum Imperatoribus antea obtinuerint , & etiamnum in efteftiva pofleffione extiterint , tionem âfupremis ImperiiDicafteriis in futurum concedemus , eofque juxta tenorem Cameraiis Judicii ordinis part , x . tit , zj . & Inftrumenti Pacis art . 8 .
E 2 in

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.