quàm pervîamordinariam in kpediâoInrtrumcntoPacis placitatse , & juxta illias art . 5 § . e¡uod Proce ( fum Jndictarium inftituendse revifionis vel iuppli . cationis de novo cognofcatur , pendentes vero , in Imperiali Cameras J adi . ciò , & adhuc indecifas cauías adConfilium noftrum Aulicum non avocabi» mas ñeque fujpendemus aut inhibebimus , nec alio modo referibemus , & quidquid contra atteotatu m fuerit , pro nullo & invalido eadem Camera ha - beat . Statim quoque à fufeepto Redimine ab Imperio placitum fupermelio - randa ConTilii noftri Imperialis Aulici ordinatione per Decretum poftulabi . mus , didamque meliorationemomni poliibili modo promovebimus , & ad competentem Statum redigi curabimus .
X v i r .
De executione Sententia - Ubi autem in Aulicovel Camerali Judicio rum Camer ¡£ & Çonfiltt Irrite - definitiva Sententia lata , & ad executionem Halts Aulici , juxt a ultimum perdu & a fuerit , talem executionem nullo fupra citatum concordantiam . modo impediemus , minus prorogabimus ,
fed inea juxta Aulici ac Cameralis judicii , nec non executionisordinationes fimpliciter & fine dilatione ac nullis ds contra executionem de jure illicitis exceptionibus procedemus , & ita unicuique fine perfonarum refpedu in quaefito fibi jure quàm cito ajjìftemus .
Quamvis autem in Imperio , ut dictum De revißone & fuplicatione eft , bencficium revifionis & fuppUcationis contra dittorum Trtbunalium locum habeat , ne tamen latx Sententiae ite - Sententias . Ftdeantur art . 4t * rum re'iterentur , & decite Lites in Aulico Capit . Jo / eph . art . 41 . Leo - & Camerali judiciis planè immortales fiant , pol . & art . 43 . Ferd . lV . Juftitiaque inanis redatur , tales revifiones
non modo quantum fieri poterit non acce - lerabimus nec promovebimus , Reviforefque congru is mandatis , quotici opus , monebimns , verum ctiam ad talesCstfarei noftri Camerae judicii vifiones tantò magis abbreviandas , placitatas in RecciTu Imperii de anno 1554 . , aut in pofterùm placitandas ordiiwtiones accuratèobfervabimus , il - lilque nullum effetìum fufpenfivum permittemus ; aut concedemus , ac ctiam in praticata apud Confilium Imperiale Aulicum loco revifionis fup - plicatione , juxta tenorem InftrumcntiPacis art 5 § . qutad Procejfum jfu - diciartum , & Confilii Imperialis Aulici ordinationem omnimodè mus , curabimufque ut illis pareatur , nec contrarium quidquam ullo modo attentetur , neque ullus Imperii Status in caufis , quae praeviam canine co -
gnitio -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.