® ( 33 ) . . . . .
audita funt queréis quod contra prsediétam Confilii Aulici Ordinationen * » nonnullae contraventiones emcrferint , eas ftatim à fufcepto Regimine exa - minabimus , ac dê jufto ac convenienti remedio fatagemus . / Pariter nec pro . nobifmetipfis contra diâam Auream Bullam , Imperiique libertärem , Reli - gionis , ac prophanam , nec non Monafterio - Ofnabrugicam , & publicam pacem cumejufdem manutentione à nemine quidquam poftulabimus , nequc etiamfi nobis autDomui noftraî aliquid proprio motu datum foret , co ute - mur , & cafu quo huic , vel aliis in hac capitulatione contentis Articulis , contrarium quid obtineretur aut emanaret , hoc omne nullum ac invalidum efto > idque ex nunc prout ex tunc , & ex tunc prout ex nunc hiice caflamus & annullamus , & quatenus opus erit gravats parti neceffarias teftimoniales & documenta dare tenebimur , dolo ac fraude penitùs exclufis .
Ñeque permittemus aut confentiemus , ut Vbi & ( jHomodo Canfe Im - alii noftri Confiliarii , & Miniftri quocum - ferii firn agitanda ad tcnorem qumque indigitentur nomine , conjundim , art . 41 . Capital , fofeph . art . aut divifim in rebus Imperii ad Confilium 4Z . Leop . art . 43 . Ferd . IV . Imperiale Aulicum fpeâantibus fefe immif - art . 44 . & 45 " . Ferd . III . art . ceant , aut in iis quidquam attentent , minus 40 . Ferd . II . ex parte . in Mandatis & Decretis gravent , vel
fondant , aut in cognofcendo ac alia quavis viâ , ei modum & normam prxfcribant , nequc etiam ut ulli Proceflus , data , Decreta , cognitiones , & ordinationes , cujufcumque nominis & forma : , alibi quàm in Confilio Imperiali Aulico refolvantur , & fine ejuidem prsicitu expediantur ; quod fi quid contrarium attentetur , id nullum 5c invalidum efto , tenebiturque Confilium Aulicum conjundim & divifim bité nos commonefacere , eamque monitionem clementiiïimè audiemus , illudque ultra non retardatam attentatorum & gravaminum abrogationem , contra quameunque vim validé tuebimur , ac univerfale Aulici Imperialis Confilii Collegium inconvenienti fibi authoritate contra alios noftros Con - fiharios & Miniftros fortiter manutenebimus ; atque ubi in Confilio riali Aulico in gravioribus juftitias caufis votum aliquod , feu placitum con - clufum , & nobis referendum erit , illud coram Confilii Aulici Prifide , Im - periique Vice - Cancellario , referentibus & correferentibus , ac aliis utriufque Religionis Aulicis Confiliariis , fi utrique Religioni ad diäos concernât , poni curabimus , cum iisdemdefuperconfultabimus , & in nullo alio lio refolvemus , & quod Temei per praedifta noftra Aulicum & Camerale ju - dicia , in contradictorio judiciocum debitacaufa : cognitione , ordineque ris deeifum & conclufum fuit , id firmum efto ac immutabile , nec aliter
£ quàm

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.